Kąpiel płucząca – system PURO

Główne wymagania wobec systemu kąpieli płuczących:

 • niskie koszty inwestycji
 • wysoka jakość kąpieli płuczących przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • wysokie bezpieczeństwo procesowe dzięki stałej czystości części

PURO opracowano specjalnie do uzdatniania kąpieli płuczących w obszarze czyszczenia części, wstępnej obróbki lakierniczej oraz czyszczenia KLT.

Specyficzne wymagania klientów:

 • znaczne obniżenie kosztów dzięki obiegowi zamiast utylizacji
 • niski stopień zużycia urządzeń
 • wysoka jakość destylatu, brak pozostałości soli i olejów
 • redukcja ilości odpadów
 • niskie koszty inwestycji, krótki czas amortyzacji

Cechy szczególne obiegu kąpieli płuczących za pomocą wyparki PURO:

Urządzenia płuczące mają ogromny wpływ na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzenia oczyszczającego ścieki. Aspekt ten jest często zaniedbywany podczas projektowania urządzenia. Doświadczenie w tym zakresie pokazuje, że dzięki niewielkim modyfikacjom urządzeń możliwa jest znacząca redukcja ścieków. Sensowne jest więc zaangażowanie specjalistów z zakresu uzdatniania już w proces projektowania.

PURO opracowano specjalnie do uzdatniania kąpieli płuczących w obszarze czyszczenia części.

Opis systemu:

Kąpiele płuczące podlegające uzdatnianiu są uzdatniane przeważnie w systemie „bypass”.

W PURO ma miejsce dokładna separacja wody od soli, tensydów, oleju i brudu. Destylat jest kierowany do ostatniego zbiornika płuczącego i przepływa kaskadowo aż do pierwszego zbiornika płuczącego. Stąd zużyta woda płucząca jest pobierana i kierowana do wyparki. Straty w obiegu, powstałe wskutek odparowania i odprowadzania, są uzupełniane za pomocą odwróconej osmozy.

Ilość koncentratu powstałego podczas uzdatniania kąpieli płuczących jest bardzo mała i wynosi przeważnie mniej niż 5%.

System PURO – cele realizowane w praktyce

 • niskie koszty eksploatacyjne dzięki minimalnemu zużyciu energii
 • stała jakość kąpieli płuczącej dzięki bieżącej konserwacji
 • niskie koszty inwestycji
 • innowacyjne urządzenia, mało zużywające się dzięki nie zastosowaniu sprężarki
 • krótki czasy amortyzacji ze względu na wysoką ekonomiczność systemu
MKR Metzger GmbH Recyclingsysteme  |  Rappenfeldstraße 4  |  D-86653 Monheim

Tel +49 (0) 90 91 - 50 00 - 0  |  Fax +49 (0) 90 91 - 50 00 - 30  |  eMail: info@mkr-metzger.de  |  Internet: www.mkr-metzger.de