Mycie części

Główne wymagania wobec systemu obiegowego w procesie mycia części:

 • wysoka jakość kąpieli płuczących przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • opcjonalnie możliwość uzdatniania kąpieli aktywnych

Specyficzne wymagania klientów:

 • znaczne obniżenie kosztów dzięki obiegowi zamiast utylizacji
 • wysoka jakość destylatu, brak pozostałości soli i olejów
 • brak chemicznych środków odpieniających w obiegu
 • redukcja odpadów specjalnych
 • krótki czas amortyzacji
 • temperatura destylatu poniżej 35 °C

Szczególne cechy obiegu kąpieli płuczących za pomocą wyparki:

Kąpiele aktywne, takie jak odtłuszczające lub fosforowane fosforanowe mogą być przygotowywane na bazie kąpieli płuczących lub z wykorzystaniem technologii wyparek. W zależności od składników konieczna może się okazać regulacja wartości pH.

Urządzenia myące mają ogromny wpływ na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzenia oczyszczającego ścieki. Aspekt ten jest często zaniedbywany podczas projektowania urządzenia. Doświadczenie w tym zakresie pokazuje, że dzięki niewielkim modyfikacjom urządzeń możliwa jest znacząca redukcja ścieków. Sensowne jest więc zaangażowanie specjalistów z zakresu uzdatniania już w proces projektowania.

Opis systemu:

Kąpiele płuczące są gromadzone w zbiorniku zasilającym.
W przypadku dodatkowego uzdatniania kąpieli aktywnych są one zasilane z drugiego zbiornika.

W wyparce ET odbywa się dokładna separacja wody od soli, tensydów, oleju i brudu. Destylat jest kierowany do ostatniego zbiornika płuczącego, przeważnie przez wieniec natryskowy, i przepływa kaskadowo aż do pierwszego zbiornika płuczącego. Stąd zużyta woda płucząca jest pobierana i kierowana do wyparki. W takich obszarach zastosowania, jak np. odtłuszczenie, mogą występować łatwolotne węglowodory lub tensydy. Wbudowany w wyparce ET separator oleju resztkowego zapewnia niezawodną separację niewielkich ilości łatwolotnych olejów lub tensydów z obiegu. Wytworzony destylat jest kierowany ponownie do pierwszego zbiornika płuczącego.

Straty w obiegu, powstałe wskutek odparowania i odprowadzania, są uzupełniane za pomocą odwróconej osmozy.

W przypadku dużej przepustowości urządzenia lub specjalnych zastosowań sensowne może okazać się użycie systemów odsalania.

Ilość koncentratu powstałego podczas uzdatniania kąpieli płuczących jest bardzo mała i wynosi przeważnie mniej niż 5%.

System ET – cele realizowane w praktyce

 • niskie koszty eksploatacyjne dzięki minimalnemu zużyciu energii
 • najwyższa jakość destylatu dzięki zintegrowanemu separatorowi oleju resztkowego i systemowi odpowietrzania
 • brak zanieczyszczeń przez chemiczne środki przeciwpienne
 • wysokie stężenie, minimalne ilości koncentratu resztkowego dzięki zastosowaniu sprężarki sterowanej falownikiem
 • krótki czasy amortyzacji ze względu na wysoką ekonomiczność systemu
 • dzięki optymalnemu odzyskiwaniu ciepła w systemie ET temperatura destylatu pozostaje niska; dzięki temu wyparka może być łączony z innymi urządzeniami odsalającymi, eliminując kosztowny układ chłodzenia destylatu.
MKR Metzger GmbH Recyclingsysteme  |  Rappenfeldstraße 4  |  D-86653 Monheim

Tel +49 (0) 90 91 - 50 00 - 0  |  Fax +49 (0) 90 91 - 50 00 - 30  |  eMail: info@mkr-metzger.de  |  Internet: www.mkr-metzger.de