Rozwiązania branżowe

Obróbka wstępna przed lakierowaniem

Główne wymagania wobec systemu obiegowego w lakierniczej obróbce wstępnej:

 • stała wysoka jakość obróbki wstępnej dzięki wysokiej jakości kąpieli płuczącej
 • zdefiniowana przewodność wody płuczącej [w µS]
 • minimalizacja kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • możliwość uzdatniania kąpieli aktywnych

Chłodziwa

Główne wymagania wobec systemu do obróbki chłodziw:

 • minimalizacja kosztów utylizacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów

Mycie części

Główne wymagania wobec systemu obiegowego w procesie mycia części:

 • wysoka jakość kąpieli płuczących przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • opcjonalnie możliwość uzdatniania kąpieli aktywnych

Ciśnieniowe odlewanie aluminium

Główne wymagania wobec systemu do uzdatniania środków separujących w obszarze ciśnieniowego odlewania aluminium:

 • minimalizacja kosztów utylizacyjnych
 • wysoka jakość destylatu umożliwiająca ponowne użycie środka separującego lub odprowadzenie

Kąpiel płucząca – system PURO

Główne wymagania wobec systemu kąpieli płuczących:

 • niskie koszty inwestycji
 • wysoka jakość kąpieli płuczących przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • wysokie bezpieczeństwo procesowe dzięki stałej czystości części

MKR Metzger GmbH Recyclingsysteme  |  Rappenfeldstraße 4  |  D-86653 Monheim

Tel +49 (0) 90 91 - 50 00 - 0  |  Fax +49 (0) 90 91 - 50 00 - 30  |  eMail: info@mkr-metzger.de  |  Internet: www.mkr-metzger.de