UC 6

  • wydłużenie czasu użyteczności kąpieli wodnych w instalacjach do oczyszczania części
  • separacja mikrocząsteczek, emulsji i olejów we wszelkich roztworach wodnych
  • wydłużenie żywotności w urządzeniach do obróbki wstępnej
  • wersje do obsługi ręcznej i automatycznej

UC 6 Jednostka Wartość
     
Pojemność    
Zbiornik roboczy ok. I 1200
Zbiornik roztworu płuczącego ok. I 130
     
Wymiary    
Długość mm 2000
Szerokość mm 1900
Wysokość mm 2500
Masa własna kg 950
Wydajność – filtrat l/h 400 - 2000

Wyposażenie opcjonalne

  • filtr wstępny, kompletny 350 µm
  • układ automatyczny dla Ultra Cleaner 6
  • zbiornik awaryjny
  • separator oleju obcego dla Ultra Cleaner 6

MKR Metzger GmbH Recyclingsysteme  |  Rappenfeldstraße 4  |  D-86653 Monheim

Tel +49 (0) 90 91 - 50 00 - 0  |  Fax +49 (0) 90 91 - 50 00 - 30  |  eMail: info@mkr-metzger.de  |  Internet: www.mkr-metzger.de