Zasada działania

Separacja oleju odbywa się w oparciu o zasadę koalescencji. Wypływające na powierzchnię oleje obce są usuwane z powierzchni za pomocą zbieraka, a następnie transportowane do zbiornika. Specjalny pakiet koalescencyjny usuwa rozproszone krople oleju z emulsji, która następnie ponownie skutecznie chłodzi urządzenie.

 

Zasada działania koalescera

Najmniejsze krople oleju gromadzą się w lamelach, tworząc większe krople. Przez specjalnie nawiercone otwory olej unosi się do góry. W ten sposób możliwa jest separacja nawet bardzo drobnych, rozproszonych cząstek.

 

Zasada działania sterylizatora UVC

UVC254nm: specjalne promieniowanie UVC o długości fali 254 nm skutecznie redukuje liczbę zarodków drobnoustrojów.

MKR Metzger GmbH Recyclingsysteme  |  Rappenfeldstraße 4  |  D-86653 Monheim

Tel +49 (0) 90 91 - 50 00 - 0  |  Fax +49 (0) 90 91 - 50 00 - 30  |  eMail: info@mkr-metzger.de  |  Internet: www.mkr-metzger.de