Obróbka

- stała ilość odprowadzanych zanieczyszczeń
- zdefiniowana ilość zanieczyszczeń podlegających recyklingowi
- najwyższy stopień czystości emulsji obróbczych
- wysoka jakość i znacznie obniżona ilość braków
- stałe warunki produkcyjne
  - zoptymalizowane czasy przestojów maszyn
- brykietowanie wiórów i szlamu
- trwała dezynfekcja