MKR obecnie

Firma MKR Metzger z siedzibą w Monheim zatrudnia łącznie 55 pracowników w takich obszarach jak doradztwo, planowanie, konstrukcja, dystrybucja, serwis i administracja. Obsługa klienta za granicą odbywa się za pośrednictwem długoletnich partnerów lokalnych oraz jak w przypadku Polski osób zarządzających danym regionem. Wiedza fachowa oraz opracowane przez MKR metody rozwiązywania problemów są stosowane wpierw w zakładach produkcyjnych zajmujących się obróbką metali. Wśród nich znajdziemy dostawców przemysłu motoryzacyjnego z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Pozostałe grupy klientów stanowią zakłady specjalizujące się w wytwarzaniu powłok i utylizacji odpadów specjalnych. MKR Metzger GmbH należy w stu procentach do rodziny Metzger.

Przyszłość

Zasada myślenia długookresowego staje się coraz bardziej popularna w różnych krajach i na różnych rynkach. Oprócz globalnych korporacji, dbających nieustannie o swoją reputację, również mniejsze przedsiębiorstwa zauważają korzyści ekonomiczne wynikające ze zoptymalizowanych przebiegów produkcyjnych. W kontekście trendu propagującego produkcję pozbawioną ścieków, związanego z ciągłym wzrostem cen wody oraz zaostrzonymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, MKR myśli przyszłościowo zarówno w sferze know-how, jak i w sferze asortymentowej. Wraz z planowaną rozbudową mocy produkcyjnych MKR wykorzystuje szansę harmonicznego rozwoju o własnych siłach.