Media do obróbki wstępnej

Czy to oczyszczanie części, czy też ich powlekanie – technologia MKR umożliwia zamknięty obieg również w przypadku procesu mycia.