Chłodziwa

Główne wymagania wobec systemu do obróbki chłodziw:

 • minimalizacja kosztów utylizacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów

Specyficzne wymagania klientów:

 • znaczne obniżenie kosztów w zakresie zużytej emulsji
 • należy zapewnić właściwe parametry obiegu oraz zachowanie wartości granicznych w przypadku odprowadzenia
 • ponowne wykorzystanie substancji resztkowych (koncentraty)
 • redukcja ilości odpadów
 • krótki czas amortyzacji
 • temperatura destylatu na wlocie poniżej 35 °C

Szczególne cechy uzdatniania emulsji za pomocą wyparki::
W przypadku gdy emulsja magazynowana jest przez dłuższy czas, zaczyna się rozkładać. W trakcie tego procesu jej wartość pH przesuwa się w zakres kwaśny. W takim przypadku niezbędne jest podwyższenie wartości pH.

Ponowne wykorzystanie emulsji: Aby uniknąć powstawania piany, do destylatu należy dodać chemikaliów zgodnie z zaleceniami ich producenta. Jeśli to konieczne, należy dodać wody w celu uzupełnienia strat.
Odprowadzenie do ścieku: Konieczna jest dodatkowa obróbka destylatu za pomocą separatora oleju resztkowego lub PCS.
   

Opis systemu:

Zużyte chłodziwa są zbierane w zbiorniku zasilającym. W zależności od stopnia zanieczyszczenia emulsji konieczne może się okazać przyłączenie w szeregu za zbiornikiem zasilającym filtra taśmowego lub za zbiornikiem zasilającym – filtra workowego.

Powstającą w zbiorniku zasilającym wolną fazę oleju można odebrać przez syfon. Alternatywnie, wolny olej można odciągnąć.

W wyparce ET ma miejsce separacja wody i oleju, brudu oraz dodatków. W szeregu za ET podłączana jest jednostka PCS, w celu zredukowania łatwolotnych substancji w destylacie.

Otrzymany destylat można wykorzystać ponownie zgodnie z wytycznymi producenta lub odprowadzić do ścieku przy zachowaniu właściwych regulacji prawnych.

Ze względu na wysoką zawartość oleju, wytworzony koncentrat jest kierowany do ponownego użycia jako surowiec wtórny.

System ET – cele realizowane w praktyce

 • niskie koszty eksploatacyjne dzięki minimalnemu zużyciu energii
 • najwyższa jakość destylatu dzięki zintegrowanemu separatorowi oleju resztkowego i systemowi odpowietrzania
 • wysokie stężenie, wysoka zawartość oleju, koncentrat staje się surowcem wtórnym
 • krótki czas amortyzacji ze względu na wysoką ekonomiczność systemu
 • dzięki optymalnemu odzyskiwaniu ciepła w systemie ET temperatura destylatu (zbiornik zasilający 20 °C) pozostaje wyraźnie poniżej wartości granicznej 35 °C