Rozwiązania branżowe

Obróbka wstępna przed lakierowaniem

Główne wymagania wobec systemu obiegowego w lakierniczej obróbce wstępnej:

 • stała wysoka jakość obróbki wstępnej dzięki wysokiej jakości kąpieli płuczącej
 • zdefiniowana przewodność wody płuczącej [w µS]
 • minimalizacja kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • możliwość uzdatniania kąpieli aktywnych

Chłodziwa

Główne wymagania wobec systemu do obróbki chłodziw:

 • minimalizacja kosztów utylizacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów

Mycie części

Główne wymagania wobec systemu obiegowego w procesie mycia części:

 • wysoka jakość kąpieli płuczących przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • opcjonalnie możliwość uzdatniania kąpieli aktywnych

Ciśnieniowe odlewanie aluminium

Główne wymagania wobec systemu do uzdatniania środków separujących w obszarze ciśnieniowego odlewania aluminium:

 • minimalizacja kosztów utylizacyjnych
 • wysoka jakość destylatu umożliwiająca ponowne użycie środka separującego lub odprowadzenie

Kąpiel płucząca – system PURO

Główne wymagania wobec systemu kąpieli płuczących:

 • niskie koszty inwestycji
 • wysoka jakość kąpieli płuczących przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • wysokie bezpieczeństwo procesowe dzięki stałej czystości części