Wirówki bębnowe

Zasada działania wirówek bębnowych:

Wybór najbardziej odpowiedniego zastosowania wirówkowego systemu oczyszczającego zależy głównie od ilości cząstek stałych w czyszczonej cieczy. Separatory bębnowe zbierające cząstki stałe mogą pobrać maksymalnie 5-10 kg szlamu. W kolejnym kroku muszą zostać oczyszczone ręcznie. W przypadku gdy okresowe oczyszczanie jest niewygodne, MKR zaleca stosowanie automatycznych układów usuwających szlam.

Separator bębnowy dwu- i trójfazowy:
Przy pomocy tych urządzeń cząstki stałe odfiltrowywane są w sposób ciągły z emulsji o wysokiej zawartości cząstek stałych. Siła odśrodkowa powoduje osadzanie się cząstek stałych we wkładzie na szlam. Istnieje przy tym możliwość wyboru pomiędzy separatorem odkładającym szlam na wkładzie bębna a separatorem usuwającym szlam automatycznie. Równolegle jako trzecia faza oddzielany jest olej obcy.

Wkład na szlam:
Wkład separatora bębnowego na szlam jest w stanie pomieścić maksymalnie 5 litrów prawie suchego szlamu. Wkład wymienia się szybko, a dzięki zatrzaskom zamykającym oczyszczanie nie sprawia żadnych problemów.