UC 4

  • wydłużenie czasu użyteczności kąpieli wodnych w instalacjach do oczyszczania części
  • separacja mikrocząsteczek, emulsji i olejów we wszelkich roztworach wodnych
  • wydłużenie żywotności w urządzeniach do obróbki wstępnej
  • wersje do obsługi ręcznej i automatycznej

UC 4 Jednostka Wartość
     
Pojemność    
Zbiornik roboczy ok. I 900
Zbiornik roztworu płuczącego ok. I 100
     
Wymiary    
Długość mm 2200
Szerokość mm 2000
Wysokość mm 2300
Masa własna kg 580
Wydajność – filtrat l/h 200 - 1200
Wartość pH pH 4-13
Pobór mocy kW/A 11/20

Wyposażenie opcjonalne

  • filtr wstępny, kompletny 350 µm
  • układ automatyczny dla Ultra Cleaner 4.0
  • separator oleju obcego dla UC 4.0
  • zbiornik awaryjny