VC 400

  • filtracja bez zużycia pomocniczych materiałów filtracyjnych
  • w pełni automatyczne odprowadzanie szlamu i wiórów
  • niska wilgotność produktu filtracji
  • taśma filtracyjna ze stali szlachetnej
  • stopień filtracji 50 µm

     
VC 400 Jednostka Wartość
     
Wydajność filtra l/min 300 - 400
     
Wymiary    
Długość mm 2200
Szerokość mm 1590
Wysokość mm 1950
Masa własna kg 750
Wartość pH pH 5 - 9,5
Pobór mocy kW/A 8/20