Zasada działania

Schemat próżniowego filtra taśmowego