Wirówki talerzowe:

Zasada działania wirówek talerzowych:

Wirówki MKR zarówno w wersji mobilnej, jak i stacjonarnej oczyszczają chłodziwa, oleje chłodząco-smarujące i media myjące w układzie „bypass” w trakcie procesu produkcyjnego.

Medium procesowe jest pobierane ze zbiornika urządzenia i przepompowywane przez wirówkę. Następnie oczyszczona z cząstek i olejów obcych ciecz trafia do urządzenia produkcyjnego lub myjącego. W ten sposób wydłuża się czas eksploatacji mediów, bez utraty jakości, co potwierdzają wiodący producenci mediów procesowych. Oznacza to niższe koszty amortyzacji i utylizacji.

Kolejną zaletą jest możliwość wyboru typu separatora w zależności od specyfiki zastosowania. W zależności od typu urządzenia MKR można dobrać separatory oczyszczające ze szlamu, olejów lub separatory o działaniu mieszanym. Urządzenia te pracują z wydajnością między 300 a 3000 litrów na godzinę. Poza olejami obcymi separacji podlegają również mikrocząsteczki o wielkości minimalnej 2 µm. Praktyczne aspekty: Separatory działają zgodnie z fizycznymi zasadami siły odśrodkowej i siły ciężkości. Nie potrzebują tym samym żadnego rodzaju pomocniczych środków filtrujących.

Trójfazowy separator talerzowy:
Zapewnia całkowitą i dokładną separację olejów obcych oraz cząstek stałych. Ponadto możliwe jest odfiltrowanie wody z obiegów oleju hydraulicznego. MKR daje możliwość wyboru pomiędzy separatorami zbierającymi cząsteczki stałe a separatorami usuwającymi szlam. Olej obcy jest pobierany i separowany, niezależnie od tego, czy pływa na powierzchni, czy też wskutek turbulencji jest rozproszony w chłodziwie.