Modele użytkowania

Jako alternatywę inwestycyjną, MKR oferuje kilka ze swoich grup produktów do użytkowania w oparciu o miesięczną opłatę.
Ten model usługi pozwala klientowi obniżyć koszty już od pierwszego dnia.
Ponadto istnieje możliwość późniejszego zakupu wynajętego systemu, jeśli użytkownik przekonał się o korzyściach rozwiązania MKR, stosując je w swoim zakładzie.