Media zużyte

Asortyment MKR obejmuje agregaty umożliwiające efektywną separację zużytych roztworów wodnych. Odzyskana w ten sposób woda nawet przewyższa jakością wodę było wodociągową i pozostaje w zakładowym obiegu, co tym samym obniża koszty utylizacji.