Obróbka wstępna przed lakierowaniem

Główne wymagania wobec systemu obiegowego w lakierniczej obróbce wstępnej:

 • stała wysoka jakość obróbki wstępnej dzięki wysokiej jakości kąpieli płuczącej
 • zdefiniowana przewodność wody płuczącej [w µS]
 • minimalizacja kosztów eksploatacyjnych i utylizacyjnych
 • możliwość uzdatniania kąpieli aktywnych

Specyficzne wymagania klientów:

 • znaczne obniżenie kosztów dzięki obiegowi zamiast utylizacji
 • wysoka jakość destylatu, brak pozostałości soli i olejów
 • środki antypienne nie mogą się przedostać do obiegu
 • redukcja ilości odpadów
 • krótki czas amortyzacji
 • w przypadku koncepcji uwzględniających zastosowanie urządzeń odsalających: temperatura destylatu poniżej 35 °C

Szczególne cechy obiegu kąpieli płuczących za pomocą wyparki:

Kąpiele aktywne, takie jak odtłuszczające lub fosforanowe mogą być przygotowywane na bazie kąpieli płuczących lub z wykorzystaniem technologii wyparek. W zależności od składników konieczna może się okazać regulacja wartości pH.

Urządzenia myjące mają ogromny wpływ na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzenia oczyszczającego ścieki. Aspekt ten jest często zaniedbywany podczas projektowania urządzenia. Doświadczenie w tym zakresie pokazuje, że dzięki niewielkim modyfikacjom urządzeń możliwa jest znacząca redukcja ilości ścieków. Sensowne jest więc zaangażowanie specjalistów z zakresu uzdatniania już w proces projektowania.

Opis systemu:
Kąpiele płuczące są gromadzone w zbiorniku zasilającym. W przypadku dodatkowego uzdatniania kąpieli aktywnych są one zasilane z drugiego zbiornika.

W wyparce ET odbywa się niezawodna separacja wody od soli, tensydów, oleju i brudu. Destylat jest kierowany do ostatniego zbiornika płuczącego, przeważnie przez wieniec natryskowy, i przepływa kaskadowo aż do ostatniego zbiornika płuczącego. Stąd zużyta woda płucząca jest pobierana i kierowana do wyparki. W takich obszarach zastosowania, jak np. odtłuszczenie, mogą występować łatwolotne węglowodory lub tensydy. Wbudowany w wyparce ET separator oleju resztkowego zapewnia niezawodną separację niewielkich ilości łatwolotnych olejów lub tensydów w obiegu. Wytworzony destylat jest kierowany ponownie do ostatniego zbiornika płuczącego.

Straty w obiegu, powstałe wskutek odparowania i odprowadzania, są uzupełniane za pomocą odwróconej osmozy.

W przypadku dużej przepustowości urządzenia lub zastosowań specjalnych sensowne może okazać się użycie systemów odsalania.

Ilość koncentratu powstałego podczas uzdatniania kąpieli płuczących jest bardzo mała i wynosi przeważnie mniej niż 5%.

System ET – cele realizowane w praktyce

 • niskie koszty eksploatacyjne dzięki minimalnemu zużyciu energii
 • najwyższa jakość destylatu dzięki zintegrowanemu separatorowi oleju resztkowego i systemowi odpowietrzania
 • brak zanieczyszczeń destylatu przez chemiczne środki antypienne
 • wysokie stężenie, minimalne ilości koncentratu resztkowego dzięki zastosowaniu sprężarki sterowanej falownikiem
 • krótki czas amortyzacji ze względu na wysoką ekonomiczność systemu
 • dzięki optymalnemu odzyskiwaniu ciepła w systemie ET temperatura destylatu pozostaje niska; dzięki temu wyparka może być łączona z innymi urządzeniami odsalającymi, eliminując kosztowny układ chłodzenia destylatu