Ciśnieniowe odlewanie aluminium

Główne wymagania wobec systemu do uzdatniania środków separujących w obszarze ciśnieniowego odlewania aluminium:

 • minimalizacja kosztów utylizacyjnych
 • wysoka jakość destylatu umożliwiająca ponowne użycie środka separującego lub odprowadzenie

Specyficzne wymagania klientów:

 • znaczne obniżenie kosztów dzięki obiegowi zamiast utylizacji
 • wysoka jakość destylatu, brak pozostałości soli i olejów
 • redukcja ilości odpadów
 • podwyższenie gęstości koncentratu
 • krótki czas amortyzacji
 • odprowadzanie: temperatura destylatu poniżej 35 °C

Cechy szczególne uzdatniania emulsji w obszarze odlewania ciśnieniowego za pomocą wyparki::
Środki separujące zawierają dodatkowo oleje, tłuszcze i glikol, pochodzące z węży hydraulicznych.

Obieg destylatu (ponowne użycie środków separujących) jest możliwy. W tym przypadku producenci środków separujących wymagają często dodania ok. 30% świeżej wody. W praktyce jest to realizowane poprzez kompensację strat z odparowania.

Dochodzi do powstania 3 faz w destylacie:
Faza olejowo-woskowa unosi się na powierzchni, pośrodku znajduje się faza wodna, zaś na dole osadza się szlam.

Dzięki ponownemu odparowaniu fazy wodnej możliwa jest znaczna redukcja ilości powstającego koncentratu

Opis systemu:
Środki separujące poddawane uzdatnianiu gromadzone są w zbiorniku zasilającym.
Przeważnie konieczne jest podniesienie wartości pH.

W wyparce ET ma miejsce dokładna separacja wody i środków separujących, tensydów, oleju, glikolu i brudu. Separator oleju resztkowego wbudowany w wyparce ET zapewnia dokładne oddzielenie łatwolotnych olejów lub tensydów od destylatu. W zależności od podlegających uzdatnianiu ścieków oraz pożądanej jakości destylatu, w przypadku niskiej wartości granicznej ChZT konieczna może okazać się dodatkowa obróbka destylatu za pomocą separatorów oleju resztkowego lub jednostki PCS.

Ilości powstającego koncentratu w obszarze odlewania ciśnieniowego są bardzo zróżnicowane. Ze względu na bardzo duże różnice w transporcie zanieczyszczeń w zużytym środku separującym ocena może zostać dokonana dopiero po analizie w naszym laboratorium.

System ET – cele realizowane w praktyce

 • niskie koszty eksploatacyjne dzięki minimalnemu zużyciu energii
 • obieg dzięki ponownemu wykorzystaniu środków separujących
 • najwyższa jakość destylatu dzięki zintegrowanemu separatorowi oleju resztkowego i systemowi odpowietrzania
 • wysokie stężenie, minimalne ilości koncentratu resztkowego dzięki zastosowaniu sterowanemu falownikiem silnika sprężarki
 • krótki czasy amortyzacji ze względu na wysoką ekonomiczność systemu
 • dzięki optymalnemu odzyskiwaniu ciepła w systemie ET temperatura destylatu pozostaje niska (zbiornik zasilający 20 °C), znacznie poniżej wartości granicznej odprowadzenia na poziomie 35 °C