UC 2

  • wydłużenie czasu użyteczności kąpieli wodnych w instalacjach do oczyszczania części
  • separacja mikrocząsteczek, emulsji i olejów we wszelkich roztworach wodnych
  • wydłużenie żywotności w urządzeniach do obróbki wstępnej
  • wersje do obsługi ręcznej i automatycznej

UC 2 Jednostka Wartość
     
Pojemność    
Zbiornik roboczy ok. l 700
Zbiornik roztworu płuczącego ok. l 75
     
Wymiary    
Długość mm 1600
Szerokość mm 1200
Wysokość mm 1900
Masa własna kg 560
Wydajność – filtrat l/h 100 - 600
Wartość pH pH 4-13
Pobór mocy kW/A 6/12

Wyposażenie opcjonalne

  • filtr wstępny, kompletny 350 µm
  • układ automatyczny dla Ultra Cleaner 2
  • rozszerzony automatyczny układ czyszczący
  • separator oleju obcego dla UC2
  • zbiornik awaryjny