UC 1

  • wydłużenie czasu użyteczności kąpieli wodnych w instalacjach do oczyszczania części
  • separacja mikrocząsteczek, emulsji i olejów we wszelkich roztworach wodnych
  • wydłużenie żywotności w urządzeniach do obróbki wstępnej
  • wersje do obsługi ręcznej i automatycznej

UC 1 Jednostka Wartość
     
Pojemność    
Zbiornik roboczy ok. I 500
Zbiornik roztworu płuczącego ok. I 50
     
Wymiary    
Długość mm 1550
Szerokość mm 1400
Wysokość mm 1800
Masa własna kg 450
Wydajność – filtratk l/h 50 - 400
Wartość pH pH 4 - 14
Pobór mocy kW/A 6/12

Wyposażenie opcjonalne

  • filtr wstępny, kompletny 350 µm
  • układ automatyczny dla Ultra Cleaner 1
  • zbiornik awaryjny dla Ultra Cleaner 1