Separatory oleju obcego

W przypadku gdy olej podczas pracy działa jak piasek, rozwiązaniem jest TrennMaster – urządzenie do separacji olejów obcego pochodzenia z funkcją sterylizacji UV do likwidacji bakterii.

Urządzenie dba o kondycję chłodziw, maszyn oraz minimalizuje nakład pracy personelu.

Oleje obce obniżają skuteczność działania emulsji i roztworów. Efektem ich oddziaływania jest krótsza żywotność chłodziw i namnażanie się mikroorganizmów. Separacja tych olejów jest pierwszym z etapów na drodze do higienicznej i ekonomicznej produkcji.

Dzięki urządzeniu TrennMaster można przenieść się na kolejny poziom. Wbudowane specjalne emitery UV poprawiają wyraźnie wygląd i zapach mediów procesowych. Tak jak inne nasze urządzenia mobilne, potrafi separować olej obcy oraz eliminować mikroorganizmy. Działa w układzie „bypass”, nie przerywając pracy Państwa obrabiarki lub linii produkcyjnej.

Separacja oleju odbywa się w oparciu o zasadę koalescencji. Wypływające na powierzchnię oleje obce są usuwane z powierzchni za pomocą zbieraka, a następnie transportowane do zbiornika. Specjalny pakiet koalescencyjny usuwa rozproszone krople oleju z emulsji, która następnie ponownie skutecznie chłodzi urządzenie.

 

Do pobrania:

     

Obszary zastosowania:

 • regeneracja chłodziw
 • odsysanie wypływających na powierzchnię olejów obcych
 • czyszczenie i regeneracja urządzeń napełnianych indywidualnie (w pętli układu „bypass”)
 • oczyszczanie taśm czyszczących i przeznaczonych do obróbki wstępnej

 

Cechy:

 • redukcja zarodków i zapachów
 • wydłużenie dobrego optycznego stanu i czasu użytkowania emulsji
 • oczyszczanie w układzie „bypass”, bez przestojów maszyn i urządzeń
 • obniżenie zużycia emulsji (koncentrat)
 • redukcja kosztów utylizacji
 • optymalizacja w zakresie czystości i jakości powietrza na stanowisku pracy
 • krótki czas amortyzacji