Prosimy wybrać opis Państwa problemu, aby uzyskać propozycje jego rozwiązania:

mikrocząsteczki
( >700 ml / l)

> Wirówki

zanieczyszczenie
olejem obcym

> Separatory oleju obcego

> Wirówki

mikrocząsteczki
( ≥ 2 µm - 50 µm)

> Wirówki

zanieczyszczenie
zawiesinami i
cząsteczkami (>50 µm)

> Urządzenia filtrujące

zanieczyszczenie wnętrza urządzeń

> Wózki odsysające i filtrujące

wysokie koszty utylizacji

> Wyparki