Uszlachetnianie

Kąpiel aktywna
Kąpiel płucząca

- recyrkulacja tworzyw
- recyrkulacja mediów końcowych
- zdefiniowane odprowadzanie substancji
zakłócających i szkodliwych
- stale zrównoważone przebiegi produkcyjne
- zminimalizowane ilości braków i poprawek