Mycie

- usuwanie substancji stałych
- usuwanie substancji szkodliwych
- wydłużenie czasu eksploatacji
- brak ścieków
- recyrkulacja