Sprzedaż urządzeń

 

Park maszynowy oraz spektrum wytwarzanych detali zmienia się.

MKR oferuje swoim klientom opcję wynajmu urządzenia, w celu przekonania się o jego korzyściach w środowisku specyficznym dla zakładu, bez podejmowania ryzyka.

MKR przyjmuje używane urządzenie, w przypadku gdy park maszynowy lub spektrum wytwarzanych detali ulegnie zmianie i tym samym dokonany wcześniej zakup okaże się zbędny.