Doradztwo

Zadaniem zespołu MKR jest kompetentne doradztwo w zakresie ekologicznej i ekonomicznej optymalizacji procesów produkcyjnych i oczyszczających, uzależnionych od płynów.

Zadaniem analityków procesu MKR jest wspólna analiza przebiegów produkcyjnych opartych na płynnych mediach procesowych. Uczestnikami są również specjaliści ze strony klienta.

Celem zasadniczym jest modyfikacja procesów w sposób pozwalający na odciążenie środowiska naturalnego oraz zwiększenie ekonomiczności przy jednoczesnej poprawie jakości elementów poddawanych obróbce.

Według MKR rezultatem ich zaangażowania w zakładzie klienta ma być sprawna integracja układów recyrkulacyjnych z procesami recyklingowymi.

Wynagrodzenie z tytułu świadczeń doradczych MKR zależy od uzyskanych efektywnie oszczędności (zużycie i utylizacja) lub od odnotowanego wzrostu zyskowności.