Projektowanie

Optymalizacja procesów produkcyjnych wymaga zróżnicowanego zrozumienia sytuacji wyjściowej klienta, oczekiwań oraz możliwości.

Specjaliści MKR wraz z Koordynatorem ds. Środowiska, Kierownikiem Produkcji lub planistą ze strony klienta rozpoznają możliwe potencjały oszczędności. Na tej podstawie MKR opracowuje rozwiązania optymalizacyjne oraz bierze udział w ich wdrożeniu, aż do uzyskania prognozowanych oszczędności.