China

Mr. Zhao Guang Yuan (Vincent Zhao)
Tel.: 0086 512 816 001 29
Mobil: 0086 138 145 777 84
E-mail: zhao.guangyuan@bauch.cn

BAUCH POWERTRAIN COMPONENTS Co., Ltd.
Chengxiang Industrial Area
143 Yan Shan West Road
Taicang 215400, P.R. China