UC 12

  • wydłużenie czasu użyteczności kąpieli w instalacjach do oczyszczania części
  • separacja mikrocząsteczek, emulsji i olejów we wszelkich roztworach wodnych
  • wydłużenie żywotności w urządzeniach do obróbki wstępnej
  • wersje do obsługi ręcznej i automatycznej

UC 12 Jednostka Wartość
     
Pojemność    
Zbiornik roboczy ok. I 1200
Zbiornik roztworu płuczącego ok. I 130
     
Wymiary    
Długość mm 2000
Szerokość mm 1900
Wysokość mm 2500
Masa własna kg 950
Wydajność – filtrat l/h 400 - 2000
Wartość pH pH 4-13
Pobór mocy kW/A 16/33

Wyposażenie opcjonalne

  • filtr wstępny, kompletny 350 µm
  • układ automatyczny dla Ultra Cleaner 12
  • zbiornik awaryjny
  • separator oleju obcego dla Ultra Cleaner 12